Monday, May 28, 2012

Masa rotunda: CALITATEA PROCESULUI EDUCAŢIEI LA CLUJ-NAPOCA

Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 24 mai 2012
Pentru publicare imediată
                                                                 

PROIECTELE EUROPENE VOR SALVA EDUCAŢIA LA CLUJ


Coaliția 52 a organizat joi, 24 mai 2012, ora 18.00, la sediul Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4/19, sala 20, o masă rotundă la care au participat trei candidaţi la alegerile locale din 2012, trei reprezentanţi ai mass media locale şi reprezentanţii Coaliției 52 de la nivel local.

 

Tema mesei rotunde a fost Durata studiilor în învățământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creștem astfel calitatea în educație?, stabilită conform audierii publice cu aceeaşi temă, care a avut loc în 3 noiembrie 2011. Scopul mesei rotunde C52 a fost acela de a stimula dezbaterea electorală reală şi de conţinut în jurul unei probleme de interes major, prin colectarea de soluţii concrete şi argumentate. La masa rotundă au participat trei candidaţi: doi candidează la funcţia de consilier judeţean şi unu la funcţia de primar. Aceştia şi-au prezentat platformele electorale, timp de opt minute.


Gheorghe Fătăceanu, membru PNŢCD, a declarat că pentru a creşte calitatea educaţiei va întreprinde urmatoarele măsuri:
-          Va propune întroducerea admiterii în facultăţi, precum şi dezvoltarea infrastructurii cu resurse de la nivel local şi judeţean;
-          Va propune profesorilor din mediul rural să dezvolte proiecte care în principal vor fi alternative de finanţare pentru educaţia din aceste zone;
-          Va propune emisiunea de obligaţiuni şi implicarea agenţilor economici sectorul educaţiei;
-          Va încerca să deschidă centre de consultanţă şi servicii conexe pentru utilizarea resurselor din mediul universitar în mediul rural şi urban, pe domenii precum: psihologie, asistenţă socială, drept, etc.

În schimb, Marinela Marc, membru PDL, care în prezent deţine funcţia de consilier judeţean, a declarat că în următorul mandat intenţionează să: 
-          Contribuie la dotarea şcolilor cu regim special;
-          Ofere mai mult acces copiilor din zona rurală la cultură, lucru care se traduce prin majorarea numărului de vizite înreprinse de copiii din zona rurală la instituţiile de cultură din Cluj-Napoca;
-          Dezvolte proiecte sociale prin care să ofere sprijin material copiilor cu probleme, precum şi proiecte care să încurajeze activităţile extracuriculare;
-          Să acopere costurile de transport;
-          Să dezvolte şcoli profesionale în zonele rurale, care să contribuie la revitalizarea unor domenii de interes, precum cele de agroturism;Cel de-al treilea candidat, care a participat la eveniment este Mircia Giurgiu şi a declarat că „nu sunt de-acord cu studii liceale de 3 ani în schimb de 4”. De asemenea, candidatul a mai declarat că:
-          Va înfiinţa o şcoală de arte şi meserii, în parteneriat cu o şcoală din Cluj-Napoca, prin care pensionarii să se implice în formarea unor profesionişti în anumite domenii. „Există deja un proiect, iar toţi cei implicaţi vor fi plătiţi.”
-          Pentru profesorii cu venituri mici va oferi mese la cantinele primăriei, tichete cadou şi locuinţe sociale;
-          „O să susţin proiectele europene cu şcolile şi sindicatele”.
Ulterior, fiecare candidat a răspuns timp de 1 minut la fiecare întrebre adresată de iniţiatori şi de cei 3 jurnalişti aflaţi la eveniment. Printre aceştia au fost: Raul Chiş, Sorin Călin şi Vlad Pintea. Comisia de iniţiatori a fost formată: Lucia Cojocaru – lider SLIPC, Raluca Dârjan – manager SLIPC şi Graţiela Angheluş – manager proiect Centrul Raţiu pentru Democraţie.

În data de 14 iunie 2012, în cadrul unei conferințe de presă, vor fi prezentate opiniile şi concluziile colectate în cadrul celor opt mese rotunde.

***
Coaliția 52 a apărut ca o nevoie urgentă de încurajare a dialogului dintre societatea civilă și autoritățile publice și de îmbunătățire a cadrului legal existent, fiind formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii 52 privind transparența decizională în administrația publică din România. Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii 52.

Masa rotunda: SOLUŢII PENTRU SUSȚINEREA IMM-URILOR ȘI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 16 mai 2012

                                                                 

CANDIDAŢII PROPUN SOLUŢII PENTRU SUSȚINEREA IMM-URILOR ȘI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ


Coaliția 52 a organizat marți, 15 mai 2012, ora 18.00, la sediul Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4/19, sala 18, o masă rotundă la care au participat patru candidaţi la alegerile locale din 2012, patru reprezentanţi ai mass media locale şi reprezentanţii Coaliției 52 de la nivel local.

Tema mesei rotunde a fost "Putem relansa economia fără susținerea IMM-urilor și fără crearea de noi locuri de muncă?", stabilită conform audierii publice cu aceeaşi temă, care a avut loc în 24 noiembrie 2011. Scopul mesei rotunde C52 a fost acela de a stimula dezbaterea electorală reală şi de conţinut în jurul unei probleme de interes major, prin colectarea de soluţii concrete şi argumentate. La masa rotundă au participat patru candidaţi: doi candidează la funcţia de consilier judeţean, unu la funcţia de consilier local şi unu la funcţia de primar. Aceştia şi-au prezentat platformele electorale, timp de opt minute.


Vakar Istvan, membru UDMR, candidat pentru funcţia de consilier din cadrul Consiliului Judeţean, a declarat: „Chiar dacă judeţul Cluj nu este unul agricol, consider că o masură necesară este stimularea reţelei de dezvoltare şi de schimb a mărfurilor din agricultura judeţului, sub egida Agro Transilvania, care este o investiţie a Consiliului Judeţean şi care acum funcţionează ca un mare angro. Agro Transilvania este un proiect care a fost adus în sfera profitabilităţii în acest mandat. Acesta a fost gândit ca un proiect de <bune maniere în sectorul agricol> şi consider că poate aduce venituri. Stimularea şi accederea la piaţă a produselor bio, a energiilor regenerabile, a plantelor medicinale, stimularea asocierii în vederea valorificării produselor, ajutorul direct pentru promovarea producătorilor agricoli şi meşteşugarilor, prin intermediul <Produs de Cluj>”. Acestea sunt doar câteva măsuri propuse.

Un alt participant la acest eveniment, Emil Culda, membru PNŢCD, a declarat: „Am două categorii de obiective: cele pe termen scurt şi cele pe termen lung şi mediu.  Nu cred că urbea noastră are nevoie de proiecte măreţe, prin urmare, în prima categorie de obiective va intra evaluarea stării la zi a Primăriei Cluj-Napoca, pentru că am constatat cu stupoare că aceasta nu a publicat în 20 de ani o situaţie a patrimoniului municipiului, care să ne spună ce patrimoniu şi datorii are municipiul. Pe termen lung, sunt preocupat de punerea în mişcare a mecanismului pe care Primăria îl poate stimula şi prin care poate sprijini investiţiile care să aducă bani şi locuri de muncă.”
La eveniment a mai participat Dalia Fodor şi Viorel Mândruț – reprezentanţi ai PP–LC, care au declarat că pentru relansarea economiei şi crearea de noi locuri de muncă: „IMM-urile trebuie să fie lăsate în pace”.

Ulterior, fiecare candidat a răspuns timp de 4 minute la întrebările adresate de iniţiatori, dar şi de cei 4 jurnalişti aflaţi la eveniment. Printre aceştia au fost: Maria Sângeorzan, Raul Chiş, Claudiu Pădurean şi Sorin Călin. Comisia de iniţiatori a fost formată: Iosif Pop – președintele Consiliul Civic Local, Ioana Sfârlea - membru Junior Chamber International, filiala Cluj-Napoca, Mircea Lazea şi Florin Șomodi – membrii Lobby pentru Cluj.

În data de 14 iunie 2012, în cadrul unei conferințe de presă, vor fi prezentate opiniile şi concluziile colectate în cadrul celor opt mese rotunde. 

Masa rotunda : CLUJ-NAPOCA ORAŞUL VIITORULUI SAU UN ORAŞ DE ASISTAŢI SOCIALI? 17 mai 2012

Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 17 mai 2012
Pentru publicare imediată
                                                                 

CLUJ-NAPOCA ORAŞUL VIITORULUI SAU UN ORAŞ DE ASISTAŢI SOCIALI?


Coaliția 52 a organizat joi, 17 mai 2012, ora 18.00, la sediul Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4/19, sala 20, o masă rotundă la care au participat patru candidaţi la alegerile locale din 2012, trei reprezentanţi ai mass media locale şi reprezentanţii Coaliției 52 de la nivel local.

 

Tema mesei rotunde a fost „Costul utilităților la Cluj-Napoca” stabilită conform audierii publice cu aceeaşi temă, care a avut loc în 16 februarie 2012. Scopul mesei rotunde C52 a fost acela de a stimula dezbaterea electorală reală şi de conţinut în jurul unei probleme de interes major, prin colectarea de soluţii concrete şi argumentate. La masa rotundă au participat patru candidaţi: doi candidează la funcţia de consilier judeţean, unu la funcţia de consilier local şi unu la funcţia de primar. Aceştia şi-au prezentat platformele electorale, timp de opt minute.

Dan Horea, membru PNŢCD, a declarat că pentru reducerea costurilor la utilităţi va întreprinde urmatoarele măsuri:
-          Va depolitiza şi profesionaliza peronalul regiilor publice.
-          Va face demersurile necesare pentru utilizarea energiilor verzi, care sunt o alternativă în care nu s-a investit.
-          Va izola termic clădirile în care locuiesc persoane/ familii asistate social.
-          Va investi în panouri fotovoltaice, care împreună cu panourile solare reprezintă soluţii pentru ieftinirea utilităţilor publice. „Parcuri fotovoltaice pot fi realizate pe terasele blocurilor, pentru încălzirea apei menajere şi panouri solare pentru iluminarea parcărilor şi altor spaţii comune. Aceste proiecte ar trebuie demarate în instituţiile publice. Amortizarea investiţiilor se face între 3-5 ani. În plus vor fi create  şi locuri de muncă.”
-          „Încălzirea cu microcentrale, de cvartal este soluţia cea mai ieftină şi mai eficientă.” A declarat candidatul.
-          „Privatizarea nu este o soluţie. În schimb pot reuni furnizorii publici sub egida unei organizaţii, iar coordonarea acesteia să fie externalizată şi licitată la nivel internaţional, pentru a nu încuraja corupţia. La licitaţie ar putea şi universităţi tehnice.”
În final, Dan Horea a declarat că există mai multe soluţii, inclusiv realizarea de centrale pe cursul râurilor, toate acestea fiind de natură tehnică şi nu politică.
Un alt participant la eveniment, Ioan Avram, membru PRM, care candidează la funcţia de consilier local, a declarat că soluţiile întreprinse în mandatul dânsului vor fi:
-          Liberalizarea pieţei utilităţilor prin demonopolizarea acestora.
-          Menţinerea costurilor la nivelul existent, pentru că o diminuare nu este posibilă.
-          Vor fi reorganizate şi restructurate regiile.
-          Va organiza un colectiv de specialişti şi va face un program care va duce la reorganizarea sistemului de branşare.
-          Va elabora politici, programe şi proiecte, care să ducă la utilizarea energiilor alternative.
-          Va depune efort în ceea ce priveşte echilibrarea relaţiei furnizor-consumator, care trebuie să fie bazată pe respect.
Intervenţia lui Ioan Avram s-a închetia cu declaraţia urmatoare: „Dezvoltarea economică sustenabilă este soluţia pe termen lung, atunci când discutăm de costul utilităţilor la Cluj-Napoca”.
Un alt candidat PRM, Mihai Mureşan a menţionat că:
-          Va dezvolta pieţe care să soluţioneze disfuncţionalităţile existente, legate de utilităţi.
-          Va colabora cu operatori responsabili de finanţarea şi coordonarea furnizării utilităţilor publice.
-          Va proteja categoriile defavorizate într-o altă manieră decât cea utilizată în prezent.
-          Nu va mări taxele, ci va încerca să le diminueze, deşi soluţia pe termen lung este cea de creare a locurilor de muncă.
Reprezentantul PPMT, Alexandru Grigorie Csaba Csep, care candidează la funcţia de consilier judeţean, a declarat că „Taxele nu trebuie micşorate, pentru că muncipalitatea are nevoie de resurse. Costul energiei electrice nu este mare, în schimb cel al gazelor naturale este. Am observat că odată cu preţul utilităţilor creşte şi birocraţia. Eu nu am cunoştinţe în acest domeniu, prin urmare nu am nici păreri. În schimb, sunt preocupat de relaţia dintre etnia română şi cea maghiară. Aş găsi soluţii pentru ca cele doua să conlucreze mai bine, mai ales pentru că municipiul Cluj-Napoca este unul cultural.
Ulterior, fiecare candidat a răspuns timp de 1 minut la fiecare întrebre adresată de iniţiatori şi de cei 4 jurnalişti aflaţi la eveniment. Printre aceştia au fost: Maria Sângeorzan, Florin Danciu şi Sorin Călin. Comisia de iniţiatori a fost formată: Iosif Pop – președintele Consiliul Civic Local, Mircea Lazea – membrii Lobby pentru Cluj şi Doru Buia – membru U.G.I.R.

În data de 14 iunie 2012, în cadrul unei conferințe de presă, vor fi prezentate opiniile şi concluziile colectate în cadrul celor opt mese rotunde. 

Rezultate masă rotundă „Păstrăm medicii acasă sau îi oferim pe tavă străinilor?”22 mai 2012

Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 22 mai 2012
Pentru publicare imediată

                                                 
Rezultate masă rotundă „Păstrăm medicii acasă sau îi oferim pe tavă străinilor?”

Coaliția 52 a organizat marți, 22 mai 2012, ora 18.00, la sediul Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4/19, sala 18, o masă rotundă la care au participat șase candidaţi la alegerile locale din 2012, reprezentanţi ai mass-media locale şi reprezentanţii Coaliției 52 de la nivel local.

 

Tema mesei rotunde a fost Păstrăm medicii acasă sau îi oferim pe tavă străinilor?, stabilită conform audierii publice cu aceeaşi temă, care a avut loc în 21 septembrie 2011. Scopul mesei rotunde C52 a fost acela de a stimula dezbaterea electorală reală şi de conţinut în jurul unei probleme de interes major, prin colectarea de soluţii concrete şi argumentate. La masa rotundă au participat șase candidaţi politici la Consiliul Local și la Consiliul Județean Cluj pentru funcțiile de primar, președinte Consiliul Județean și consilieri locali și județeni. Aceştia şi-au prezentat platformele electorale, timp de 10 minute.

           

            Aurelia Cristea, membră USL ce candidează la funcția de consilier județean, a declarat că pentru stoparea exodului medicilor clujeni va întreprinde urmatoarele măsuri: criterii clare de retribuire a medicilor și de susținere și suplimentare a resurselor pentru asistența medicală; un parteneriat public-privat funcțional pentru atragerea de investitori; implementarea asigurărilor private de sănătate ce va preveni risipa resurselor statului; investiții în infrastructura medicală cu ajutorul CSR(corporate social responsability) din partea unor companii; campanii de prevenție în domeniul sănătății; atragerea de fonduri europene pentru renovarea unităților medicale.

Pe plan local, Aurelia Cristea propune: construcția Spitalului Regional de Urgență; investiții din partea Consiliului Local și Județean în cabinete medicale sau alte unități medicale din municipiu și județ; emiterea de obligațiuni de către autoritățile locale pentru a putea participa ca acționari la diverse proiecte de anvergură în sănătate.           

            Candidatul independent la primărie, Mircea Giurgiu, a declarat că soluţiile cele mai potrivite din perspectiva dânsului sunt: o mai mare transparență în managementul fondului asigurărilor de sănătate publică, care ar putea fi administrat de către partenerii de dialog social (sindicate, patronate); un pachet de servicii de sănătate pentru fiecare cetățean care contribuie la fondul public de asigurări de sănătate; o legislație care să favorizeze dezvoltarea sistemului de sănătate și nu una abuzivă; deblocarea posturilor pentru medici și alocarea fondurile aferente acestor posturi; o implicare mai mare a municipialității în rezolvarea problemelor din sănătate; motivarea cadrelor medicale, a asistentelor prin diverse metode (ex: tichete de masă); un procent de 4, 5% de la bugetul local destinat sănătății; o secție de urgență în cadrul Spitalului Clujana și o clinică pentru pensionari unde aceștia să beneficieze de asistență gratuită.

            Candidatul la conducerea Consiliului Județean, membru PNȚCD, Gheorghe Fătăcean a propus: salarii mai mari pentru medici; intervenția autorităților locale în achiziționarea locuințelor nefolosite din Cluj pentru a le închiria medicilor; dezvoltarea clinicilor private pentru îmbunătățirea serviciilor din sectorul public datorită concurenței; dezvoltarea turismului medical; o clinică dotată cu aparatură de specialitate și în alte localități din județul Cluj; parteneriatul public-privat care să favorizeze finanțarea sănătății; o distribuție mai echitabilă a resurselor financiare în sector.
            Ovidiu Turdean, candidatul PD-L la Consiliul Local afirmă că:
„Problema sănătății face subiectul unuia dintre proiectele mele personale. Intervenția administrației locale este destul de redusă deoarece legea o limitează.”
            Candidatul Ovidiu Turdean susține medicina de prevenție și în cazul medicinei de familie propune proprietatea privată a medicilor asupra cabinetelor, o evidență mai bună a stării de sănătate a pacienților. Acesta susține că primul său obiectiv presupune instituirea unui Consiliu Consultativ pentru actorii din sectorul medical cu scopul de a evalua starea de sănătate din județe și pentru a identifica nevoile de investiții din sector. Înființarea acestui Consiliu este necesară datorită lipsei unei comunicări eficiente dintre actorii sistemului de sănătate. Alte propuneri constă în: construcția primului Spital Regional de Urgență; găsirea unor soluții alternative de finanțare pentru sănătatea publică; cumularea bugetelor de la Consiliul Județean - Consiliul Local pentru a asigura procentul de 4, 5% pentru sectorul sănătății.

            Dorel Matiș, candidat la din partea PPDP la președenția Consiliului Județean, a propus programe pe termen lung ce constă în: creșterea salariilor și accesul medicilor la spitalele de stat doar pe baza competențelor profesionale; alocarea de fonduri mai mari pentru sectorul public de sănătate; apelarea la fonduri europene pentru dotarea unităților medicale; subvenționarea anumitor tipuri de medicamente; înființarea unor servicii de gardă la nivelul comunelor.

            Candidatul la Consiliul Local din partea USL (PNL), Manuel Chira, susține că există două tipuri de migrație a medicilor: migrația înspre străinătate și migrația dinspre sectorul public spre sectorul privat. Dânsul propune ca soluții pentru păstrarea medicilor în țară: construirea unor locuințe pentru medicii rezidenți și pentru doctoranzii din medicină; utilizarea banilor dinspre Consiliul Local către spitale doar pentru reparații clădiri, nu și pentru dotări.

Ulterior, fiecare candidat a răspuns timp de 1 minut la fiecare întrebare adresată de iniţiatori şi de jurnaliştii aflaţi la eveniment. Comisia de iniţiatori a fost formată din: Iosif Pop – președinte Consiliul Civic Local, Florin Șomodi – membru Lobby pentur Cluj, Iulia Dudaș – vicepreședinte Asociația Studenți pentru Societate Cluj, Mircea Lazea – membru Lobby pentru Cluj și Grațiela Angheluș – membră Centrul Rațiu pentru Democrație.

În data de 14 iunie 2012, în cadrul unei conferințe de presă, vor fi prezentate opiniile şi concluziile colectate în cadrul celor opt mese rotunde. 

Thursday, May 3, 2012

Raport sinteza privind Audierea Publica Lider si Proiect pentru Cluj, 26 aprilie 2012

Download aici:
          I. Introducere
            Audierea publică este o procedură transparentă de colectare de opinii prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuţia în definirea şi adoptarea  politicilor publice de interes local şi / sau naţional.
            Audierea publică cu tema “Lider si proiect pentru Cluj", a fost organizată în data de 26.04.2012, în Aula FSEGA, ora 11:00, Cluj Napoca.
            Acest eveniment de dezbatere şi consultare publică a fost organizat de Grupul de Iniţiativă LOBBY PENTRU CLUJ, Consiliul Civic Local, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afaceriilor, Fundatia Ratiu pentru Democratie, “Actionam Responsabil”- Reteaua Sociala RSC, Televiziunea Transilvania Live! si Ziarul Faclia.
 Comisia de iniţiere a fost formată din următorii: Iosif Pop, Maria Laver si Ludmila Pop. Comisia de Experţi este formată din: Prof. Univ. Dr. Vasile Dâncu  Universitatea Bucureşti şi Babeş – Bolyai, presedinte al comisiei, Prof. Univ. Dr. Ioan Lumperdean –Facultatea de Ştiinţe Eeconomice şi Gestiunea Afacerilor, UBB, Sociolog Dr. Ana Luduşan –preşedinte LADO (filiala Cluj), jurnalistul Ilie Călian – redactor şef  Ziarul Făclia şi Florin Şomodi – membru Junior Chamber International, Cluj-Napoca.
Această audiere publică este a cincea temă abordată de grupul Lobby pentru Cluj, după precedentele:
1.    „Păstrăm medicii acasă sau îi oferim pe tavă străinilor?” 
2.    Durata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creştem astfel calitatea în educaţie?“ 
3.    Putem relansa ecomomia fără susţinerea IMM-urilor şi fără crearea de noi locuri de muncă?"
4.    „Costul utilitatilor la Cluj-Napoca”
Toate aceste Audieri Publice fac parte dintr-un ciclu mai larg de consultări publice, care au ca temă principală „Costul şi Calitatea vieţii în municipiul Cluj-Napoca”.
            Scopul  urmărit al evenimentului  a fost formularea unor concluzii legate de următoarele subiecte majore expuse de către Comisia de Iniţiere, în cadrul motivaţiei:

 1. Care sunt candidaţii clujeni care, chiar dacă nu se regăsesc pe listele propuse de partidele politice, consideraţi că ar putea reprezenta un model pentru viitorul primar/ consilier local?
  1. Care sunt calităţile care v-au determinat să-i luaţi ca punct de reper? (calităţi morale, competenţe, abilităţi)

 2. Care consideraţi ca au fost criteriile în baza cărora partidele politice şi-au desemnat ordinea candidaţilor propuţi pentru viitoarele alegeri locale? Corespund criteriile partidelor politice cu viziunea dumneavoastră asupra desemnarii acestor candidaţi? Justificaţi răspunsul dumneavoastră.

 1. Sunt strategiile pe termen scurt (4 ani) suficiente pentru dezvoltarea oraşului/ comunităţii clujene? Vă rugăm să justificaţi răspunsul dumneavoastră, oferind şi soluţii alternative / viziunea proprie asupra modului în care ar trebui să proiectăm Clujul în viitor (dacă este cazul).

 1. Care sunt calităţile care, în viziunea dumneavoastră, sunt necesare primarului/ consilierului care se va îngriji de comunitatea şi dezvoltarea oraşului Cluj-Napoca?


            Alături de motivaţie, în scop de informare şi facilitare a procesului de consultare publică, au mai fost puse la dispoziţia celor interesaţi următoarele documente: procedura de desfăşurare a audierii publice, îndrumarul de redactare a opiniei / depoziţiei şi regulamentul de desfăşurare a evenimentului de audiere publică.
            Conform procedurii audierii publice, toţi cei interesaţi în a-şi expune punctele de vedere, au formulat, în prealabil, în scris, o opinie, sub forma unei depoziţii. Din totalul de 28 depoziţii scrise colectate, au fost susţinute verbal, în cadrul audierii publice propriu-zise, un număr de 17 opinii. La audierea publică au mai participat un numar de 80 persoane. De asemenea, au participat 10 jurnalişti în calitate de observatori.
            În vederea pregătirii audierii publice, iniţiatorii acesteia au întreprins următoarele:
-      au lansat Motivaţia şi Chemarea la acţiune;
-      au expediat peste 1000 invitaţii prin Chemarea la acţiune, către un spectru larg de părţi interesate;
-      au publicat anunţuri în presa locală, transmise sub forma de comunicate de presă în data de 17.04.2012
-     au desfasurat o campanie media prin partenerul media, Televiziunea Transilvania Live! constand in spoturi de chemare la actiune difuzate din ora in ora in segmentul orar 8:00 - 23:00 in perioada 15.04 – 25.04
-      au transmis Comunicat de presă şi invitaţii de participare, în calitate de observatori din partea media locală;
- au realizata prin intermediul pertenerului media, Televiziunea Transilvania Live transmisiunea in direct a audierii pentru a asigura transparenta si mediatizarea procedurii audierii.
-      au publicat pe  site, blogul grupului de iniţiativă, pe  conturile  de facebook
-      au constituit o Comisie de Experţi Independenţi, formată din: Vasile Dâncu  prof. univ. dr. în cadrul Universităţii Bucureşti şi Universităţii Babeş – Bolyai, Pesedintele comisiei, Ioan Lumperdean – prof. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Eeconomice şi Gestiunea Afacerilor, UBB, Ana Luduşan – dr. în sociologie, preşedinte LADO (filiala Cluj), Ilie Călian – redactor şef la Ziarul Făclia şi Florin Şomodi – membru Junior Chamber International, Cluj-Napoca   Membrii Comisiei de experţi au analizat toate cele 28 depoziţii scrise colectate, din care 16 au fost susţinute şi verbal, în cadrul audierii publice.
II. Cuprinsul raportului sinteză
Rolul comisiei de experţi a fost de a inventaria depoziţiile depuse şi a sintetiza problemele identificate de depozanţi, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a identifica soluţiile propuse şi a le cataloga în funcţie de importanta in ceea ce priveste profilul candidatului la alegerile locale si proiectele comunitare dorite de cetatenii din Cluj-Napoca de la noua administratie.
Depozițiile au fost semnate de simpli cetateni, oameni de afaceri, reprezentanti ai societatii civile si candidaţi la funcţii administrative în anul 2012 (Emil Aluaş şi Marius Nicoara, Aurelia Cristea).

            III. Concluzii

 1. La intrebarea :
 • Care sunt candidaţii clujeni care, chiar dacă nu se regăsesc pe listele propuse de partidele politice, consideraţi că ar putea reprezenta un model pentru viitorul primar/ consilier local?
Care sunt calităţile care v-au determinat să-i luaţi ca punct de reper?
Majoritatea depozanților, prin părerile exprimate în scris sau susținute verbal, au întărit rolul

major al primarului în rezolvarea problemelor urbei, au subliniat autoritatea si respectul detinut

de institutia primarului. Argumentul in acest sens a fost alegerea sa prin vot direct si uninominal.

In acest context, trei persoane au fost numite si incurajate sa isi foloseasca abilitatile,

cunostintele si experienta in administrarea resurselor orasului:
·         Vasile Zotic – Fac. Geografie UBB
·         Iosif Pop – Presedinte al Consiliului Civic Local
·         Marcel Ionescu –Heroiu (Absolvent al UBB si Cornell University NY, lucreaza in cadrul Bancii Mondiale)

 1. La intrebarea :
 • Care consideraţi ca au fost criteriile în baza cărora partidele politice şi-au desemnat ordinea candidaţilor propusi pentru viitoarele alegeri locale? Corespund criteriile partidelor politice cu viziunea dumneavoastră asupra desemnarii acestor candidaţi? Justificaţi răspunsul dumneavoastră.
Au fost nominalizat diferite criterii in baza carora partidele au intocmit listele de candidati precum:
 • Contributia materiala la campanie
 • Fidelitatea fata de partid, vechimea in partid
 • Popularitatea si notorietatea candidatilor
 • Experienta politica
 • Apartenenta la un grup de interese
 • Competenta si profesionalism


In general insa, criteriile partidelor nu sunt clar  cunoscute de cetateni si acestia propun un sistem transparent de nominalizare a candidatilor similar celui din Statele Unite (alegeri preliminare interne in partide). In privinta crieriilor de selectie cetatenii au indicate urmatoarele criterii minimale necesare unui candidat de calitate :

 • Buni specialisti in administratie, intelegerea sistemului administrativ
 • Cinstit, corect, intreprinzator,
 • Experienta profesionala dovedita
 • Cunostinte generale despre institutiile europene
 • Cunoasterea legislatiei din domeniul administratiei publice
 • Respectul fata de lege
 • Respectul fata de cei care au facut posibile alegerile libere in Romania
 • Respectul fata de pricipiul bunei reputatii
 • Mentalitate europeana!


 1. La intrebarea :
 • Sunt strategiile pe termen scurt (4 ani) suficiente pentru dezvoltarea oraşului/ comunităţii clujene? Vă rugăm să justificaţi răspunsul dumneavoastră, oferind şi soluţii alternative / viziunea proprie asupra modului în care ar trebui să proiectăm Clujul în viitor (dacă este cazul).
 • Majoritatea depozantilor considera ca o trategie pe termen scurt de 4 ani este insuficienta.
 • Depozantii vorbesc despre o viziune pe termen mediu si lung  de 15-30 de ani, pe care sa o urmeze orice partid sau candidat aflat la carma administratiei, indiferent de rotatia acestora.
 • Viziunea si strategia pe termen lung ar trebui formulata de grupuri inter-sectoriale de specialisti („Sfat al inteleptilor” – Gerusia): infrastructura, mediu de afaceri, educatie si cultura, asistenta sociala, sport. Exemplu Agenda 2010 elaborata in 2000 de Cancelarul Gerhard Schroeder.

 • Mai mult se vorbeste despre o separare a functiei manageriale de cea de reprezentare, orasul urmand sa fie administrat de un City Manager iar primarul ales politic sa aiba rol de reprezentare interna (intre institutii si la nivelul regiunii) si international (atragere de investitori, gestionare evenimente culturale internationale).
 • Introducerea muncii in folosul comunitatii si asigurarea nivelului ridicat al sigurantei publice
 • Preocuparea pentru incurajarea mediului de afaceri (sustinerea IMM-urilor) si crearea a 10.000 de noi locuri de munca/ an
 • Preocuparea pentru consultare reala cu cetatenii si instituirea unei proceduri minimale de consultare similara Audierii publice si vot consultativ pe marile proiecte de dezvoltare ale urbei.
 • Preocuparea pentru recunoasterea adevaratelor valori din diverse domenii de activitate, modele in societate


 1. La intrebarea :
 • Care sunt calităţile care, în viziunea dumneavoastră, sunt necesare primarului/ consilierului care se va îngriji de comunitatea şi dezvoltarea oraşului Cluj-Napoca?
 • Viziune pe termen lung. „Un lider este un negustor de sperante” (Napoleon Bonaparte)
 • Capabil sa construiasca solidaritatea comunitara in jurul unui proiect de dezvoltare durabila
 • Om de caracter: „Caracterul fara inteligenta poate mult. Inteligenta fara caracter nu valoreaza nimic” Cicero
 •  Profil moral sanatos, onestitate si bun simt, altruism, familist. Provenienta dintr-o familie onorabila care transmite din generatie in generatie valorile fundamentale ale societatii, ar putea fi o garantie in acest sens.
 • Abilitatea de a creste si dezvolta valori in jurul cabinetului in vederea continuitatii
 • Experienta dovedita in actiuni de vonluntariat siguranta intelegerii comunitatii din diverse unghiuri
 • Deschiderea spre consultarea comunitatii si a societatii civile, incurajarea democratiei participative
 • Pricepere si intelegere in a delega unele servicii sociale spre mediul ONG si mediul de afaceri
 • Incurajarea mediului de afaceri. Predictibilitatea unei evolutii a urbei pe termen lung (ar atrage investitori)
 • Cunostinte pluridisciplinare (economie, administratie, management, negociere, comunicare si relatii publice, etc)
 • Increderea in fortele proprii si in echipa cu care lucreaza
 • Experienta in colaborari internationale
 • Bun gospodar, Bun Manager, Loialiate fata de comunitate, Responsabilitatea deciziilor
 • Bun mediator, flexibilitate
 • Inteligenta si instructie
 • Implicare civica si Experienta politica
 • Prestigiu profesional si moral
 • Notorietatea
 • Sa aiba capacitatea de a recupera tinerii clujeni de valoare care studiaza in lume si sa-i implice intr-un proiect de constructie Clujul 2020 – 2030.

Comisia concluzioneaza ca orasul are nevoie de un vizionar, capabil sa puna clujenii sa gandeasca si sa munceasca in jurul unui proiect care sa transforme municipiul in urmatorii 15 ani in metropola europeana. Proiectul metropolei europene sa fie astfel gandit incat orice finantator sa doreasca sa investeasca in el. (A se vedea modelul Malmo din Suedia)  

In privinta atingerii obiectivului Audierii Publice, Comisia de Experti considera ca obiectivele audierii au fost atinse.