Friday, March 29, 2013


Cluj-Napoca,
28 martie 2013

Comunicat de presă

Societatatea civilă este implicată în dezbaterea publică privind regionalizarea României!


Astăzi, 28 noiembrie 2012, Coaliția 52, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, 
din cadrul Universității Babeș Bolyai și Academia de Advocacy au organizat la Cluj-Napoca audierea 
publică cu tema “Regionalizarea României – între pericole și oportunități”. Evenimentul s-a 
desfășurat în Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș 
Bolyai, începând cu ora 11.00.
 Care sunt pericolele/problemele majore specifice României, nesoluționate încă și care ar 
putea fi rezolvate printr-un proces de regionalizare? 
 Care sunt oportunitățile majore specifice României, care ar putea fi valorificate prin 
procesul de regionalizare? 
 Care sunt avantajele competitive care îndreptățesc localitatea Dumneavoastră în a primi, 
prin delegare, cel puțin una din competențele cuprinse în Memorandumul adoptat de 
Guvern privind regionalizarea și care să conducă la o guvernare regională performantă
Acestea sunt întrebările la care au răspuns în scris peste 200 de persoane din întreaga țară, din 
rândul societății civile și mai puțin din rândul decidenților. 23 au decis să-și susțină public opinia în cadrul 
evenimentului de la Cluj.
Din cele peste 200 de opinii scrise, colectate din 32 de județe, un procent de peste 90% provine
din partea societății civile (35% cetățeni, 28% reprezentanți ai ONG-urilor, 15% reprezentanti ai 
mediului de afaceri, 9% reprezentanti ai sindicatelor etc.) și mai puțin de 10% din rândul decidenților
publici. La invitația transmisă tuturor Consiliilor Județene și Primăriilor reședință de județ, au răspuns cu o 
opinie scrisă în cadrul dezbaterii publice 6 Consilii Județene și 5 Primării.
Comisia de experți, formată din Vasile SURD, prof. univ. dr. emerit al Facultății de Geografie din Cluj 
Napoca, Vasile DÂNCU, președinte Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), Dorel 
ȘANDOR, consultant independent, Şerban ŢIGĂNAȘ, președinte al Ordinului Arhitecților din România, 
Simona FIŢ, consultant în transparența decizională Academia de Advocacy, în baza opiniilor scrise 
colectate, va realiza un raport sinteză, ce va fi făcut public în data de 11 aprilie 2013 în cadrul unei 
conferințe de presă. Raportul sinteză va fi transmis tuturor celor care au participat la audierea 
publică, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere, precum și decidenților cu 
responsabilități în domeniu. 
Toate opiniile scrise vor putea fi consultate și pe pagina Academiei de Advocacy, www.advocacy.ro, 
alături de raportul sinteză, după momentul elaborării sale!

Monday, March 25, 2013


REGIONALIZAREA ROMÂNIEI 
     între pericole și oportunități

·         Care sunt pericolele / problemele majore specifice României, nesoluționate încă și care ar putea fi rezolvate printr-un proces de regionalizare? Argumentați.

·         Care sunt oportunitățile majore specifice României, care ar putea fi valorificate prin procesul de regionalizare? Argumentați.

·         Care sunt avantajele competitive care îndreptățesc localitatea Dumneavoastră în a primi, prin delegare, cel puțin una din competențele cuprinse în Memorandumul adoptat de Guvern privind regionalizarea și care să conducă la guvernare regională performantă? Argumentați.

OOpiniile dvs. scrise pot fi transmise, până cel târziu în data de 25 martie 2013, ora 17, la adresa de email regio@advocacy.ro.  Audierea publică va avea loc la Cluj Napoca, în data de 28 martie 2013, începând cu ora 11:00, în Aula Facultății de Științe Economiceși Gestiunea Afacerilor, de la adresa str. Teodor Mihali, Nr.58-60.

Monday, March 18, 2013


REGIONALIZAREA ROMÂNIEI între pericole și oportunități
- chemarea la acțiune -


Guvernul a inițiat un amplu proces concomitent de regionalizare și descentralizare a României. Acest proces se află într-o etapă de conceptualizare și fundamentare, în căutarea criteriilor care să faciliteze conturarea alternativelor viabile de regionalizare.

În acest context, Coaliția 52, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universității Babeș Bolyai și Academia de Advocacy inițiază audierea publică ,,Regionalizarea României – între pericole și oportunități”.

Regionalizarea durabilă, eficientă și cu sens a României presupune un efort concertat al tuturor actorilor implicați, dar mai ales a beneficiarilor acestui proces, adică a noastră, a tuturor.

Invităm pe toți cei care cred în potențialul propriu de a contribui la un proces autentic de regionalizare a României, să își exprime opinia în cadrul audierii publice ,,Regionalizarea României – între pericole și oportunități”, prin formularea documentată și argumentată, în scris, a răspunsurilor la întrebările motivației evenimentului.

Opiniile dvs. scrise pot fi transmise, până cel târziu în data de 25 martie 2013, ora 17, la adresa de email regio@advocacy.ro. Audierea publica va avea loc la Cluj Napoca, în data de 28 martie 2013, începând cu ora 11:00, în Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, de la adresa str. Teodor Mihali, Nr.58-60.

Opiniile colectate prin procedura de audiere publică se vor sintetiza într-un raport – sinteză, de către Comisia de Experți a audierii publice, formată din Vasile SURD, prof. univ. dr. emerit al Facultății de Geografie din Cluj Napoca, Vasile DÂNCU, președinte Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), Dorel ȘANDOR, consultant independent, Şerban ŢIGĂNAȘ, președinte al Ordinului Arhitecților din România, Simona FIŢ, consultant în transparența decizională Academia de Advocacy.

Raportul sinteză va fi făcut public, în conferință de presă, în cursul lunii aprilie 2013 și va fi transmis tuturor celor care au participat la audierea publică, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere, precum și decidenților politici cu responsabilități în domeniu. De asemenea, va fi adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul presei și prin afișarea pe www.advocacy.ro și www.implicat.info, unde va putea fi consultat alături de toate celelalte materiale specifice audierii publice. Pentru formularea opiniei mai regăsiți pe website: bibliografie selectivă a tematicii regionalizării, procedura de audiere publică, îndrumarul de formulare a opiniei scrise, precum și modul de înscriere şi participare.

Persoane de contact:
Iulia ȚUȚUIANU, Academia de Advocacy – 0722256179, iulia.tutuianu@advocacy.ro ;
Nicoleta TUDOR, Academia de Advocacy – 0745937045, 
Florin ȘOMODI, Lobby pentru Cluj – 0744861059, somodi.florin@gmail.com.

Cu încredere în puterea și valoarea demersurilor participative,
Comisia de Inițiere a Audierii Publice

Iosif POP, lider regional Coaliția 52, președinte Consiliul Local Civic, Cluj Napoca

Ioan LUMPERDEAN, prodecan Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca

Radu NICOSEVICI, președinte Academia de Advocacy, Timișoara