Tuesday, June 12, 2012

Rezultate masa rotunda: „Pata Rât-soluţii pentru incluziunea socială, economică şi educaţională”

PDFImprimareEmail
In data de 6 iunie 2012, în Cluj-Napoca, a avut loc Masa Rotundă cu tema „Pata Rât-soluţii pentru incluziunea socială, economică şi educaţională” la care au participat candidaţii la funcţia de primar al Municipiului Cluj-Napoca: dl. Marius Nicoară (USL); dl. Eckstein-Kovács Péter (UDMR); dl. Ioan Avram (PRM); d-na. Mădălina Paul (independent) şi d-na. Dalia Fodor (PP-LC),precum şi reprezentanţi ai PDL: dl. Adrian Pop (consilier local) şi dl. Alexandru Coroian (vice-presedinte consiliul judeţean Cluj). 
Scopul mesei rotunde a fost obţinerea promisiunii viitorului primar al Municipiului Cluj-Napoca că va aloca pe lista sa de proiecte un rol prioritar rezolvării problemei „Pata Rat” prin crearea unui centru integrat de incluziune, care să conceapă un plan integrat de management pentru rezolvarea acestei probleme. Totodată iniţiatorii mesei rotunde au solicitat candidaţilor să consulte toate părţile afectate sau interesate înainte de a implementa orice plan de bătaie, să fie deschişi unui dialog real cu membri comunităţii clujene.
lniţiatorii mesei rotunde: Coaliţia Civism 2.0 ( Lobby Translivania: IoanaToadere, Aurora Cirlig, Oana Visan, Vlad Carbune, Dinu Todoran; JCI România-www.actionamresponsabil.ro : Ioana Sfarlea, Stelian Burduhos; Grupul de Acţiune Socială: Iulia Şandor) precum şi partenerii Lobby pentru Cluj şi gLOC, alături de reprezentanţii Fundaţiei Pro Roma, fundaţia Desire şi ai locuitorilor din Noul Pata Rat (case modulare); strada Cantonului şi „Dallas” cu sprijinul doamnei prof. Univ.dr.Enikő Vincze, şi al doamnei prof. Univ. Dr. Cristina Raţ, au transmis candidaţilor o listă de revendicări.
CAUZELE IDENTIFICATE DE CĂTRE INIŢIATORI
• Lipsa unei analize socio-economice minuţioase, pentru comunitatea din zona Pata Rât, pentru a găsi soluţii personalizate pentru fiecare familie, în ceea ce priveşte reinserţia în muncă a adulţilor, educaţie şi şcolarizare, etc.

• Lipsa unor dezbateri reale, urmate de monitorizare, control şi implementarea soluţiilor propuse (plan de acţiune cu buget, termene şi responsabilităti asumate.

• Lipsa unui analize amanuntite a părtilor interesate şi un stakeholders engagement plan

• Lipsa unui plan de acţiune integrat care să aducă împreună toate părtile interesate să rezolve această situaţie inacceptabilă într-un stat european în anul 2012.

• Acţiunile punctuale desfăşurate de diverse ONG-uri cu bătaie pe termen scurt nu au adus rezultatele scontate.

• Lipsa de interes scăzută a populaţiei adulte din zona Pata Rât de a avea un serviciu stabil şi orar fix de muncă.

• Existenţa unor potenţiale părţi interesate în a menţine populaţia din zona Pata Rât în această situaţie de fapt.

• Lipsa de şcolarizare / educaţie / specializare a marii majorităţi a adulţilor de la Pata Rât.


Consecinţele nerezolvării situaţiei urgente de la Pata Rât :
- problema de mediu; problema de sănătate; pericol de incendii şi alte accidente; problema socială;
- problema drepturilor omului; grad ridicat de infractionalitate

SOLICITĂRI CONCRETE:
Alternativele de soluţionare.
A. Obţinerea asumarea de către viitorul primar al Municipiului Cluj-Napoca a punerii acestei probleme în lista de priorităţi şi a unor paşi concreţi de implementare.
1. Analiza socio-economică în zona Pata Rât la zi şi elaborarea unui raport legat de situatia problematica si de nevoile fiecărei persoane din această comunitate.
2. Identificarea Stakeholderilor, a tuturor organizatiilor, institutiilor, companiilor, persoanelor publice, a cetatenilor care au avut/au proiecte sau initiative cu/pe aceasi tema, si care doresc sa se implice in rezolvarea problemei.
3. Pregatirea unui raport preliminar in urma documentarii si transmiterea acestuia catre baza de date de stakeholderi spre consultare
4. Primirea in scris a opiniilor
5. Organizarea unei audierii publice pe această temă
6. Raport in urma audierii publice
7. Stakeholder Engagement plan pe termen mediu si lung , cu responsabilizarea prin contract si asumare publica
8. Monitorizare trimestriala si oferire suport
9. Planificare si urmarire plan de managementul riscurilor
Datorita faptului că situatia problematică este una complexă, ar trebui să privim această provocare ca pe un program INTEGRAT cu varii proiecte şi subproiecte. Anvergura şi dificultatea rezolvării acestei probleme, care a mai fost supusă de nenumarate ori opiniei publice, varii organizaţii, instituţii şi persoane fizice/juridice încercând să o rezolve atrage necesitatea ca intreaga comunitate să participe la găsirea de soluţii pe care apoi să şi le asume. Comunitatea trebuie să treacă pragul de indiferenţă la care se regăseşte în acest moment şi să-si rezolve în interior problemele.
Cluj-Napoca, 06 iunie
Contact: Ioana Sfarlea - 0762-248181

No comments:

Post a Comment