Monday, March 25, 2013


REGIONALIZAREA ROMÂNIEI 
     între pericole și oportunități

·         Care sunt pericolele / problemele majore specifice României, nesoluționate încă și care ar putea fi rezolvate printr-un proces de regionalizare? Argumentați.

·         Care sunt oportunitățile majore specifice României, care ar putea fi valorificate prin procesul de regionalizare? Argumentați.

·         Care sunt avantajele competitive care îndreptățesc localitatea Dumneavoastră în a primi, prin delegare, cel puțin una din competențele cuprinse în Memorandumul adoptat de Guvern privind regionalizarea și care să conducă la guvernare regională performantă? Argumentați.

OOpiniile dvs. scrise pot fi transmise, până cel târziu în data de 25 martie 2013, ora 17, la adresa de email regio@advocacy.ro.  Audierea publică va avea loc la Cluj Napoca, în data de 28 martie 2013, începând cu ora 11:00, în Aula Facultății de Științe Economiceși Gestiunea Afacerilor, de la adresa str. Teodor Mihali, Nr.58-60.

No comments:

Post a Comment