Thursday, February 23, 2012

Raport sinteza privind Audierea Publica

„COSTUL UTILITATILOR LA CLUJ-NAPOCA”
Desfasurata in 16 februarie 2012          I. Introducere
            Audierea publică este o procedură transparentă de colectare de opinii prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuţia în definirea şi adoptarea  politicilor publice de interes local şi / sau naţional.
            Audierea publică cu tema “Costul utilitatilor la Cluj-Napoca", a fost organizată în data de 16.02.2012, în Amfiteatrul Inspectoratului Scolar Judetean, ora 11:00, Cluj Napoca.
            Acest eveniment de dezbatere şi consultare publică a fost organizat de Grupul de Iniţiativă LOBBY PENTRU CLUJ şi Consiliul Civic Local. Comisia de iniţiere a fost formată din următorii: Iosif Pop – Consiliul Civic Local si Doru Buia, Mircea Lazea si Maria Laver din partea Lobby pentru Cluj.            
Această audiere publică este a patra temă abordată de grupul Lobby pentru Cluj, după precedentele:
 „Păstrăm medicii acasă sau îi oferim pe tavă străinilor?” 
Durata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creştem astfel calitatea în educaţie?“ 
  Putem relansa ecomomia fără susţinerea IMM-urilor şi fără crearea de noi locuri de muncă?"
Toate aceste Audieri Publice fac parte dintr-un ciclu mai larg de consultări publice, care au ca temă principală „Costul şi Calitatea vieţii în municipiul Cluj-Napoca”.
            Scopul  urmărit al evenimentului  a fost formularea unor concluzii legate de următoarele subiecte majore expuse de către Comisia de Iniţiere, în cadrul motivaţiei:

  1. Ce schimbări pot face autorităţile locale şi centrale pentru diminuarea cheltuielilor la utilităţi?

  1. Care sunt priorităţile de intervenţie şi direcţiile principale, în care trebuie acţionat?


  1. Care este aportul cu care poate veni comunitatea şi cetăţenii ei pentru stoparea degradării condiţiilor de trai în Cluj?

  1. Cum şi unde ar trebui dirijate eventualele investiţii? Ce programe ar trebui să adopte instituţiile centrale şi regionale ale statului în acest sens?

  1. Ce, cine şi cum ar trebui să conlucreze pentru a găsi soluţii şi pentru a le pune în practică cu scopul de a împiedica tendinţa continuă de alterare a calităţii vieţii?


            Alături de motivaţie, în scop de informare şi facilitare a procesului de consultare publică, au mai fost puse la dispoziţia celor interesaţi următoarele documente: procedura de desfăşurare a audierii publice, îndrumarul de redactare a opiniei / depoziţiei şi regulamentul de desfăşurare a evenimentului de audiere publică.
            Conform procedurii audierii publice, toţi cei interesaţi în a-şi expune punctele de vedere, au formulat, în prealabil, în scris, o opinie, sub forma unei depoziţii. Din totalul de 16 depoziţii scrise colectate, au fost susţinute verbal, în cadrul audierii publice propriu-zise, un număr de 12 opinii. La audierea publică au mai participat un numar de 30 persoane, din care un numar 26 de s-au înscris pe lista de prezenţă. De asemenea, au participat 5 jurnalişti în calitate de observatori.
            În vederea pregătirii audierii publice, iniţiatorii acesteia au întreprins următoarele:
-      au lansat Motivaţia şi Chemarea la acţiune;
-      au expediat peste 250 invitaţii prin Chemarea la acţiune, către un spectru larg de părţi interesate;
-      au publicat anunţuri în presa locală, transmise sub forma de comunicate de presă în data de 15.02.2012
-      au transmis Comunicat de presă şi invitaţii de participare, în calitate de observatori din partea media locală;
-      au publicat pe  blogul grupurilor de iniţiativă, pe  conturile  de facebook,
-      au constituit o Comisie de Experţi Independenţi, formată din: Mircea RADU -preşedinte Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului. Din comisie mai fac parte: Carmen PACURAR  administrator S.C. Bloc Sistem S.R.L., Sorin MUNTEANU  preşedinte Federaţia Asociaţiilor de Proprietari, Mircea MUREŞAN– expert contabil şi Florin ŞOMODI – U.G.I.R. Cluj.   Membrii Comisiei de experţi au analizat toate cele 16 depoziţii scrise colectate, din care 12 au fost susţinute şi verbal, în cadrul audierii publice.
II. Cuprinsul raportului sinteză
Rolul comisiei de experţi a fost de a inventaria depoziţiile depuse şi a sintetiza problemele identificate de depozanţi, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a identifica soluţiile propuse şi a le cataloga în funcţie de impactul lor asupra scaderii costurilor utilitatilor in Cluj-Napoca.
Depozițiile au fost semnate de Fundaţia  Pro  West, Sindicatul Liber din invatamant, specialisti in domeniul energiei sau membrii ai asociatiilor de proprietari, simpli cetateni iar două din partea candidaţilor la funcţii administrative în anul 2012 (Emil Aluaş şi Marius Nicoara).

            III. Concluzii

La intrebarea Ce schimbări pot face autorităţile locale şi centrale pentru diminuarea cheltuielilor la utilităţi?, am retinut urmatoarele solutii propuse de catre depozanti:

Pentru utilitatile externalizate Primaria sa ofere conditii de concurenta libera reala . Pentru utilitatile ramase in parohia statului – manageri privati. (Ramon Moldoveanu)

Comisia de experti completeaza ca pentru utilitatile externalizate Primaria va asigura fondul legal pentru concurenta reala si un raport corect pret-calitate pentru serviciile prestate (Cel mai bun contraexemplu este reprezentat de companiile de salubritate). Comisia recomanda un proces de consultare publica extins pentru decizii cun astefel de impact.
O alta solutie propusa la aceasta intrebare a fost aceea a instituirii contractelor individuale de furnizare si  repartitoare. (Emil Absolon)

Comisia de experti completeaza ca se impune demararea contorizarii utilitatilor la limita de proprietate individuala si are in vedere urmatoarele:
  • Sub 30% din locatari sunt debransati si utilizeaza centrale individuale.
  • Peste 50% din retelele de termoficare sunt modernizate pe bani europeni.
  • Estimam revenirea celor cu centrale individuale in sistemul de termoficare (mult mai eficient) in urmatorii 5-7 ani.
  • Promovarea incurajarii revenirii la sistemul centralizat de termoficare in forma unei strategii pe termen lung.

La intrebarea a doua: Care sunt priorităţile de intervenţie şi direcţiile principale, în care trebuie acţionat? Comisia a retinut urmatoarele idei propuse:


„Costul utilităţilor poate scădea numai printr-o bună administrare a banului public – negocierea contractelor, respectarea lor, investiţii în reţelele de distribuţie sau atragerea de investitori care să facă acest lucru, încurajarea energiei verzi şi a politicilor prietenoase cu mediul, gestionarea eficientă a programelor de reciclare, folosirea combustibililor alternativi (vezi exemplul încălzirii pe bază de ştiuleţi de porumb, care au putere calorică mare), descurajarea debranşărilor prin condiţii bune oferite prin sistemul centralizat (debranşările ducând la creşterea nivelului de noxe şi la pericolul suprasolocitării magistralelor în timpul iernilor geroase, spre exemplu, şi astfel al transformării consumatorilor în captivii propriei alegeri), propuse de senatorul Marius Nicoara.

De asemenea s-a retinut propunerea ca regiile autonome subordonate autoritatilor locale sa isi eficientizeze activitatea, prin scaderea costurilor si reducerea birocratiei;

Comisia de experti completeaza ca aceasta propuneri se pot pune in practica insa prin programe investitionale foarte costisitoare. Eficientizarea in raport cu consumatorul final se poate face cu costuri mai reduse (ex. parcursul facturilor, citirea contorului, diferente de atitudine manageriala fata de consumatorul final, evitarea eficientizarii activitatii regiei in defavoarea consumatorului; un exemplu fiind orarul si numarul caseriilor EON sau operabilitatea serviciului de relatii cu publicul.

Referitor la "Programul de reabilitare blocuri Cluj" s-a retinut propunerea de modificare a O.G. nr. 18, sau organizarea licitatiilor de catre asociatii in conformitate cu  OG 69. Conform O.G. nr. 18 suportarea cheltuielilor de reabilitare presupune finantarea costurilor cu aport 50% din partea Statului, 30% a municipalitatii si 20% al proprietarilor. Avandu-se in vedere ca sumele suportate de Stat cat si cele suportate de catre municipalitate provin tot din banii contribuabililor, este firesc ca "Asociatiile de locatari" sa participe la selectia firmelor care executa lucrarile si sa impuna clauze de calitate si garantie sporite la nivelul garantiei date de producator pentur materiale de exemplu. De asemenea,  alegerea constructorului sa se faca functie de a) calitatea lucrarilor de reabilitare, b)garantia oferita, c)service postgarantie si d)pret.  

Depozantii considera ca se va limita coruptia legata de atribuirea contractelor de anvelopare. Se remarca ca desi garantia pentru materialele de constructie este de minimum 10 ani, in contractul oferit de Primarie, constructorul ofera o garantie numai de 3 ani. Poate Primaria sa raspunda de unde aceasta diferenta?

Comisia de experti considera ca se impune o transparenta totala a intocmirii contractului de executie de lucrari asa incat reprezentantul asociatiei de proprietari sa aduca imbunatatiri concrete. Motivul este acela de a proteja asociatia de rele ptactici. Contractul de reabilitare se recomanda a fi tripartit : Primarie, firma de constructii si ASOCIATIA de proprietari. Comisia atrage atentia asupra respectarea eligibilitatii contractantilor conform OG 34/2006: Garantie minim 10 ani la acest tip de lucrari.

O alta solutie propusa este cea care vizeaza investitiile in promovarea energiilor neconventionale si regenerabile spre exemplu energia solara (Aurelia Buia) insa comisia considera ca aceste forme de energie pot fi considerate ca aport suplimentar de energie.

Deputatul Gurzau considera ca o solutie este cresterea controlului Guvernului asupra tuturor agentiilor de reglementare, monitorizare tehnica si economica (ANRE, ANRE SC, Biroul Roman de metrologie).
Comisia de experti completeaza ca se impune un alt tip de politica de protectie sociala, una care sa incurajeze eficienta energetica a imobilelor.
Depozantii  arata cat de imperioasa este respectarea pentru constructiile noi, ( a caror constructie ar trebui sa fie ECONOMICA si DURABILA) a ORDINULUI 2513/2011, care in baza valorilor impuse pentru REZISTENTA TERMICA MEDIE CORECTATA, obliga realizarea acestor constructii in clasa energetica minima „B”. Se arata ca incepand cu anul 2020 orice cladire (investitie) – indiferent de natura ei de Stat sau privata – va trebui sa-si produca, minim, 50% din energia pe care o consuma.
Depozantii specialisti in constructii si energetica insista pentru:
A) aplicarea de catre Primarii, Consilii locale, Consilii Judetene, a legii 372/2005, a OUG 18/2009, a Ordinului 2513/2011 si a normelor de aplicare aferente, in esenta legii, si anume Certificatul de  Performanta Energetica nu este un act necesar punerii in functiune a unei investitii care consfinteste faptul ca investitia respectiva este in clasa energetica D, E, ci este o Expertiza Energetica care se depune odata cu documentatia de Autorizatie de Constructie. PRIMARIILE NU VOR PRIMII SI NU VOR ELIBERA DOCUMENTATIA DE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE FARA ACEST STUDIU si arata, ca investia corespunde restrictiilor impuse de Ordin 2513/2011.
B) Aplicarea de catre architect si proiectantul de rezistenta a detaliilor, a materialelor si tehnologiilor sugerate de Auditorul Energetic, negociate si acceptate de beneficiarul investitiei, si relevate in expertiza depusa cu Autorizatie de Constructie
C) Acceptarea de catre Autoritatile Locale si Centrale de tehnologii de executie noi, cu performante energetice deosebite si implementarea acestora ca: PRODUS SAU TEHNOLOGIE STRATEGICA in realizarea de investitii cel putin bugetare. Se are in vedere tehnologia de executie in sistem ARGISOL – cea mai performanta si completa tehnologie din cele similare existente pe piata imobiliara .

In conditiile actuale Comisia de experti considera in privinta reabilitarii termice a blocurilor de locuinte respective a caselor individuale, a cladirilor publice exploatate de institutiile publice ale statului, OUG 18/2009 si normele ei de aplicare ar trebui sa sufere cateva amendamente.

Comisia de experti completeaza ca in contextul unei tendinte firesti de scaderea consumului de utilitate – gigacolorie- in ceea ce priveste constructiile noi, ar trebui sa respecte standarde impuse si de Autoritati locale. De asemena Comisia sugereaza gasirea unei finantari mai consistenta a reabilitatrii termice cu participarea si altor institutii financiare in afara celro doua (CEC si BCR), varianta de credit fara dobanda a OG 18.

In privinta consumului de electricitate specialistii energetici depozanti arata ca se impune utilizarea energiei de noapte, indiferent de consumator avand in vedere ca:
a)   montarea de contoare diferenţiate este condiţionată numai în România de atingerea unui prag de 3.000 KwH pe an, în timp ce în vestul Europei, acest lucru este la îndemâna oricărui consumator casnic;
b)   lipsa consumului diferenţiat conduce la faptul că in Romania inca nu avem încălzire prin panouri radiante spre exemplu, care să poată crea un consum mixt, mai ieftin şi care ar putea reduce factura la gaze (în plus ar promova noile tehnologii, făcându-le mai accesibile).
c)   diminuarea presiunii asupra sistemului energetic naţional prin aplatizarea curbei consumului energetic, ceea ce poate ieftini această resursă (presiunea pe consum, creşte presiunea pe preţul de fabricaţie)
O alta solutie privind diminuarea costurilor cu energia electrica este identificata a fi utilizarea energiei cursurilor de apa avand in vedere ca există potenţial de dezvoltare. Chiar in Cluj a fost dezvoltat un sistem hidraulic artificial, BICENTENAR: Canalul Morii. Acesta apartine acum Apelor Române, ceea ce face IMPOSIBILĂ orice lucrare de realizare a unei mici mori sau turbine hidraulice, DEŞI SCOPUL PENTRU CARE A FOST REALIZAT ESTE TOCMAI ACESTA.
Comisia valideaza aceste propuneri si aminteste de sistemul monorail propus in anii 70 inainte de inceperea constructiei liniei de tramvai si care a fost abandonat.


Referitor la intrebarea „Care este aportul cu care poate veni comunitatea şi cetăţenii ei pentru stoparea degradării condiţiilor de trai în Cluj?”
Depozantii considera ca populatia trebuie sa participe activ si intelectual la alegerea echipei manageriale care va conduce Clujul 4 ani de        zile.
O buna solutie este considerata de depozanti educarea publicului larg in ceea ce priveste drepturile consumatorilor, prin implicarea in acest demers a unor institutii de invatamant; ONG uri; Oficii Judetene pentru Protectia Consumatorilor etc. De  asemenea, obligarea furnizorilor de utilitati sa treaca la informarea publicului larg in ceea ce priveste drepturile pe care acestia le au in relatia cu ei si verificarea constanta a modului in care furnizorii de utilitati fac acest lucru;
Comisia recomanda populaţiei ca prin organizaţiile civice să solicite Primăriei şi regiilor din subordinea sa realizarea de analize economice, care să justifice costurile acestora, precum si căi de reducere a lor.


La intrebarea Cum şi unde ar trebui dirijate eventualele investiţii? Ce programe ar trebui să adopte instituţiile centrale şi regionale ale statului în acest sens?” depozantii considera ca eventualele investitii ar trebui directionate spre optimizari de ordin intern efectuate la nivelul entitatilor furnizoare de utilitati, prin automatizari de procese, prin aportul noilor tehnologii IT si nu numai, prin programe profesioniste de training adresate angajatilor proprii, programe investitionale consistente care sa vizeze adecvarea urgenta a infrastructurii tehnico-utilitare si alinierea ei la standardele europene, cu atragerea unui volum mult mai mare de fonduri europene pentru realizarea acestui scop.

Din bugetul local grosul fondurilor trebuie dirijate catre creerea de plus valoare pe de o parte si bunastarea cetateanului pe de alta parte.  Protectia sociala, care acum e pe scara extinsa pe cel          putin 50% din bugetul Clujului, trebuie redusa la minim, printr-un tablou de criterii de selectie a nevoiasilor bine definit si strict; sumele astfel eliberate sa fie indreptate spre: reabilitarea CT-urilor şi a căilor de transport a agentului termic şi a apei calde menajere, pentru reducerea pierderilor şi creşterea eficienţie acestora, ceea ce ar duce la reducerea costurilor suportate de utilizatorii acestor servicii, respectiv locuitorii clujeni.


La intrebarea „Cine şi cum ar trebui să conlucreze pentru a găsi soluţii şi pentru a le pune în practică cu scopul de a împiedica tendinţa continuă de alterare a calităţii vieţii?”
Pe de o parte, se propun de catre politicieni solutii care vizeaza reducerea prețului gazelor către populație prin actiunea directa a Guvernului in stoparea neregulilor în sistemul de furnizare a gazelor naturale,  creșterea procentului de folosire a gazelor interne sau îndreptarea spre noi alternative, cum ar fi biogazul, care ar putea să asigure peste 60% din importurile de gaze, reducerea prin normare a ANRE a procentului de 23% din costul prețului de termoficare pentru distribuția gazului prin conductele GDF; o asemenea măsură fiind imperios necesară, în condițiile în care sistemul francez și în general cel european încarcă facturile la termoficare cu doar 5 procente pentru costurile de distribuție.
Comisia completeaza aceste opinii cu incurajarea spiritului civic si verificarea sistemelor de decontare contorizare, furnizor-consumator.
Pe de alta parte cetatenii considera esentiala renegocierea / refacerea cadrului contractual pe care se bazeaza relatia existenta intre furnizorii de utilitati si subcontractori ai acestora, pornind de la principiul grijei deosebite care trebuie sa existe fata de beneficiarii finali: consumatorii si monitorizarea adecvata a modului in care respectivele contracte sunt puse in practica. De asemena se impune obligarea furnizorilor de utilitati sa treaca la informarea publicului larg in ceea ce priveste drepturile pe care acestia le au in relatia cu ei si verificarea constanta a modului in care furnizorii de utilitati fac acest lucru;
Pentru găsirea de soluţii care să ducă la împiedecarea alterării calităţii vieţii şi pentru punerea propunerilor de mai sus în practică, trebuie să conlucreze serviciile din Primărie cu asociaţiile de proprietari, precum şi cu societatea civică organizată în ONG-uri.
Comisia de experti considera ca beneficiarii, consumatorii casnici, nu au control prin contractul cadru asupra neindeplinirii prevederilor contractule de catre furnizorii de utilitati, formularea este in defavoarea acestora, furnizorii nu accepta obiectiuni din partea consumatorilor punandu-i in fata faptului implinit, neexistand variante de discutie. Aceasta situatie se impune rezolvata prin legislatie nationala sau locala prin actualizarea, imbunatatirea si completarea cadrului legislativ existent in materia asigurarii utilitatilor publice, cu includerea unor masuri care sa incurajeze concurenta si limiteze sansele crearii de monopoluri. Se impune gasirea unor mecanisme eficiente de control in ceea ce priveste aplicarea intocmai a cadrului legislativ ce vizeaza asigurarea utilitatilor publice etc
Regia Autonoma de Termoficare va trebui sa gaseasca o solutie pentru a departaja cetatenii buni platnici de cei cu restante deoarece aceste debite greveaza bugetul companiei.
Comisia considera ca aceast apropunere este aplicabila doar in momentul contorizarii indiviuduale urmare a contractarii acestor utilitati in sistem individual.

In privinta atingerii obiectivului Audierii Publice, Comisia de Experti considera ca obiectivele audierii au fost doar partial atinse in conditiile absentei de la eveniment a reprezentantilor furnizorilor de utiliati. 

No comments:

Post a Comment