Tuesday, November 29, 2011

Raport Sinteză Audierea Publică din 24 noiembrie 2011

"PUTEM RELANSA ECONOMIA FĂRĂ SUSȚINEREA

IMM-URILOR ȘI FĂRĂ CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ?"

         
          I. Introducere
            Audierea publică este o procedură transparentă de colectare de opinii prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuţia în definirea şi adoptarea  politicilor publice de interes local şi / sau naţional.
            Audierea publică cu tema “Putem relansa ecomomia fără susţinerea IMM-urilor şi fără crearea de noi locuri de muncă?", a fost organizată în data de 24.11.2011, în sala de conferinţe a   Cluj Arena, ora 11:00, Cluj Napoca.
            Acest eveniment de dezbatere şi consultare publică a fost organizat de Grupul de Iniţiativă LOBBY PENTRU CLUJ şi Consiliul Civic Local în parteneriat extins cu: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, Liga Întreprinzătorului Român Cluj-Napoca,. Comisia de iniţiere a fost formată din următorii: Iosif Pop - Organizaţia: Societatea Română de Cancer & Consiliul Civic Local Cluj-Napoca, Elisabeta Dumitrescu- director Camera de Comerţ şi industrie Cluj, Graţiela Angheluş -Fundaţia Raţiu pentru Democraţie - Turda, Mihaela Cota Protopopescu - consilier juridic Cartel Alfa Cluj. 
            Această audiere publică este a treia temă abordată de grupul Lobby pentru Cluj, după precedenta „Păstrăm medicii acasă sau îi oferim pe tavă străinilor?” şiDurata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creştem astfel calitatea în educaţie?“  desfăsurată în perioada septembrie-octombrie şi face parte dintr-un ciclu mai larg de consultări publice, care au ca temă principală „Costul şi Calitatea vieţii în municipiul Cluj-Napoca”.
            Scopul  urmărit al evenimentului  a fost formularea unor concluzii legate de următoarele subiecte majore expuse de către Comisia de Iniţiere, în cadrul motivaţiei:

 1. Reprezintă întreprinderile mici și mijlocii soluția pentru crearea de locuri de muncă și ieșirea din criză? Care sunt măsurile prin care trebuie să fie susținute?

2. Încurajarea consumului și susținerea investițiilor private se pot constitui ca alternative pentru relansarea creșterii economice, slujbe, salarii și suportabilitate socială?

3. Cum se poate ajunge la un raport adecvat între contribuabili și funcționari și între populația ocupată și cea asistată social ?

4. Cum se poate ajunge la aprecierea firească din partea statului că un întreprinzător bun, un contribuabil este un partener onest și de respectat, dacă îşi riscă banii şi reputaţia?

5. Care sunt soluțiile pe care mediul de afaceri, sindicatele, politicienii și populația le consideră potrivite în situația în care companiile multinaționale și băncile fac să migreze capitalurile în căutarea de profituri și oportunități de piață?

            Alături de motivaţie, în scop de informare şi facilitare a procesului de consultare publică, au mai fost puse la dispoziţia celor interesaţi următoarele documente: procedura de desfăşurare a audierii publice, îndrumarul de redactare a opiniei / depoziţiei şi regulamentul de desfăşurare a evenimentului de audiere publică.
            Conform procedurii audierii publice, toţi cei interesaţi în a-şi expune punctele de vedere, au formulat, în prealabil, în scris, o opinie, sub forma unei depoziţii. Din totalul de 19 depoziţii scrise colectate, au fost susţinute verbal, în cadrul audierii publice propriu-zise, un număr de 14 opinii. La audierea publică au mai participat un numar de 70 persoane, din care un numar 44 de s-au înscris pe lista de prezenţă. De asemenea, au participat 10 jurnalişti în calitate de observatori.
            În vederea pregătirii audierii publice, iniţiatorii acesteia au întreprins următoarele:
-      au lansat Motivaţia şi Chemarea la acţiune;
-      au expediat peste 100 invitaţii prin Chemarea la acţiune, către un spectru larg de părţi interesate;
-      au publicat anunţuri în presa locală, transmise sub forma de comunicate de presă în data de 18.10.2011 şi  23.11.2011
-      au transmis Comunicat de presă şi invitaţii de participare, în calitate de observatori din partea media locală;
-      au publicat pe  blogul grupurilor de iniţiativă, pe  conturile  de facebook,
-      au constituit o Comisie de Experţi Independenţi, formată din: Robert Rekkers preşedintele comisiei – directorul general al Băncii Transilvania, Mihaela Rus – vicepreşedintele Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, Adrian Coroian - vicepreşedintele Asociaţiei Patronale LIR, Mircea Miheştean - directorul executiv OTIMMC Cluj, Rareş Bogdan - directorul Realitatea TV Cluj/ Ziua de Cluj, conf. univ. dr. Cristian Ioan Chifu - decanul Facultăţii de Business, UBB şi Şomodi Florin – membru UGIR Cluj-Napoca. Membrii Comisiei de experţi au analizat toate cele 19 depoziţii scrise colectate, din care 14 au fost susţinute şi verbal, în cadrul audierii publice.
            II. Cuprinsul raportului sinteză
Rolul comisiei de experţi a fost de a inventaria depoziţiile depuse şi a sintetiza problemele identificate de depozanţi, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a identifica soluţiile propuse şi a le cataloga în funcţie de impactul lor asupra mai bunei funcţionări a IMM-urilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă.
Depozițiile au fost semnate de Fundaţia  Pro  West, Open Bridge Consorţium, Trustul de Consultanță Transilvănean,  SC ARHINSTAL SRL, Școala Internațională Cluj, OMNIASIG S.A, , Asociația Patronală Liga Întreprinzătorului Român, Uniunea Generală a Industriașilor din România -Filiala Județeană Cluj, Organizaţia INITIAL, REMAX Grup de Lux, Fundația Părinți Clujeni, Asociația Oamenilor de Afaceri din România și Pilkington Rațiu Business School iar două din partea candidaţilor la funcţii administrative în anul 2012 (Emil Aluaş şi Mircia Giurgiu).
            III. Concluzii
            Răspunsul la prima întrebare adresată a fost unanim: “RELANSAREA ECONOMICĂ A
ROMÂNIEI  FĂRĂ CONTRIBUŢIA IMM-URILOR ESTE IMPOSIBILĂ”.
Soluţiile reieşite din susţinerea depoziţiilor pot fi ordonate după importanţa şi profunzimea
lor astfel:
Intrebarea nr 1
a)      Susţinerea companiilor româneşti (în special IMM-uri) prin creşterea majoră a fondurilor alocate schemei de MINIMIS , cu introducerea de criterii pentru susţinerea inovării şi realizării de produse noi cât şi crearea de incubatoare de afaceri în universităţile de profil.
b)      Modificarea legii nr 76/2002 , privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin subvenţionarea încadrării în muncă a tuturor persoanelor beneficiare de indemnizaţie de somaj (acordarea unui salariu minim brut pe economie, la angajator, diferenţiat după studii şi calificare).
c)      Încurajarea şi susţinerea schimbului de servicii şi de produse la nivel local, cu acordarea de ajutoare de tip MINIMIS producătorilor, procesatorilor şi exportatorilor din din producţia de legume, fructe, lactate, carne, seminţe.
d)     Profitul reinvestit începând cu anul 2012 şi până în anul 2014 să fie scutit la impozitare în scopul consolidării capitalului social şi realizării de investiţii aducătoare de locuri de muncă la IMM-uri.
e)     Susţinerea  dezvoltării de programe de educaţie în şcoli, care să formeze respectul pentru muncă şi competenţe antreprenoriale.
f)       Restrângerea birocraţiei, scăderea taxelor care generează evaziunea fiscală şi diminuarea costurilor  resurselor de finanţare curentă (BNR să încurajeze băncile pentru IMM-uri).
Intrebarea nr 2
a)      Creşterea veniturilor din salarii prin ocuparea forţei de muncă în sectoarele productive şi restrângerea celei din administraţie.
b)      Susţinerea investiţiilor private din profiturile reinvestite şi atragerea de fonduri europene.
c)      Reducerea TVA de la 24% la 19%, iar la alimentele de bază de la 24% la 5 %.
d)     Tratament fiscal diferenţiat pentru firmele care au avut un comportament fiscal corect până la 30 septembrie 2008.
e)      Impozit pe salar zero pentru 2 ani pentru fiecare angajat în IMM, dacă provine din disponibilizări din Instituţiile statului.
Intrebarea nr 3
a)    Aplicarea fermă şi la termen a măsurilor convenite de Guvern cu FMI, BM şi Banca Europeană.
b)    Informatizarea rapidă, extinsă şi efectivă a instituţiilor statului şi echilibrarea relaţiei contribuabil-autorităţi.
c)      Adoptarea unui raport de dependenţă între angajaţii din economie şi angajaţii din administraţie care să fie ajustat anual în raport cu creşterea sau descreşterea locurilor de muncă din economie.
d)    Transparentizarea activităţii funcţionarului public şi menţinerea doar a personalului de strictă utilitate publică.
e)     Restrângerea numărului de asistaţi sociali prin stimularea IMM-urilor în angajarea de şomeri prin coplata salariului.
  Întrebarea nr 4
a)      Obligativitatea cursurilor antreprenoriale (licenţă antreprenorială) pentru cei fără studii economice sau de business, în primii 2 ani după iniţierea afacerii.
b)      Simplificarea sistemului de taxare şi de control, principalul obiectiv fiscal să rămână  identificarea şi taxarea câştigurilor nedeclarate.
c)      Atitudinea faţă de IMM-uri a Fiscului trebuie să fie reconsiderată în direcţia educării antreprenorului, consilierii lui şi prevenirea situaţiilor de aplicare de măsuri coercitive.
d)     Semnarea contractului de parteneriat: contribuabil-stat cu cei buni platnici, ca semn de recunoaştere şi respect.
Intrebarea nr 5
a)      Susţinerea IMM-urilor şi a firmelor locale noi prin programele speciale de tip: MINIMIS, TINERII ÎNTREPRINZATORI, KOGĂLNICEANU, prin majorarea sumelor alocate prin buget
b)      Achitarea TVA-ului la momentul încasării facturii şi returnarea sumelor vărsate în plus, la termen.
c)      Acordarea de către bănci şi stat a unei perioade de graţie pentru rambursarea creditelor în sold.
d)     Salarizarea Primarului, indemnizarea consilierilor locali şi renumerarea personalului din administraţie în acord direct cu creşterea sau descreşterea anuală a locurilor de muncă.
e)      Contrabalansarea ponderii IMM-urilor cu ponderea multinaţionalelor din economie, pentru evitarea efectului dezastruos a decizilor de criză.
f)       Restructurarea companiilor de stat cu pierderi, vânzarea acţiunilor lor pe Bursă, repatrierea capitalului autohton şi încurajarea investiţiilor locale.

Data întocmirii,
28 noiembrie 2011

Comisia de experţi:


Robert Rekkers
Director General  Banca Transilvania
________________________________
Mihaela Rus
Vicepreşedinte Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj
_____________________________________________
Adrian Coroian
Vicepreşedinte Asociaţia Patronală LIR
__________________________________
Mircea Miheştean
Director Executiv OTIMMC Cluj
___________________________
Rareş Bogdan
Director Realitatea TV Cluj/ Ziua de Cluj
__________________________

Conf. univ. dr. Cristian Ioan Chifu
Decan  Facultatea de Business, UBB
______________________________

No comments:

Post a Comment