Monday, May 28, 2012

Masa rotunda: CALITATEA PROCESULUI EDUCAŢIEI LA CLUJ-NAPOCA

Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 24 mai 2012
Pentru publicare imediată
                                                                 

PROIECTELE EUROPENE VOR SALVA EDUCAŢIA LA CLUJ


Coaliția 52 a organizat joi, 24 mai 2012, ora 18.00, la sediul Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4/19, sala 20, o masă rotundă la care au participat trei candidaţi la alegerile locale din 2012, trei reprezentanţi ai mass media locale şi reprezentanţii Coaliției 52 de la nivel local.

 

Tema mesei rotunde a fost Durata studiilor în învățământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creștem astfel calitatea în educație?, stabilită conform audierii publice cu aceeaşi temă, care a avut loc în 3 noiembrie 2011. Scopul mesei rotunde C52 a fost acela de a stimula dezbaterea electorală reală şi de conţinut în jurul unei probleme de interes major, prin colectarea de soluţii concrete şi argumentate. La masa rotundă au participat trei candidaţi: doi candidează la funcţia de consilier judeţean şi unu la funcţia de primar. Aceştia şi-au prezentat platformele electorale, timp de opt minute.


Gheorghe Fătăceanu, membru PNŢCD, a declarat că pentru a creşte calitatea educaţiei va întreprinde urmatoarele măsuri:
-          Va propune întroducerea admiterii în facultăţi, precum şi dezvoltarea infrastructurii cu resurse de la nivel local şi judeţean;
-          Va propune profesorilor din mediul rural să dezvolte proiecte care în principal vor fi alternative de finanţare pentru educaţia din aceste zone;
-          Va propune emisiunea de obligaţiuni şi implicarea agenţilor economici sectorul educaţiei;
-          Va încerca să deschidă centre de consultanţă şi servicii conexe pentru utilizarea resurselor din mediul universitar în mediul rural şi urban, pe domenii precum: psihologie, asistenţă socială, drept, etc.

În schimb, Marinela Marc, membru PDL, care în prezent deţine funcţia de consilier judeţean, a declarat că în următorul mandat intenţionează să: 
-          Contribuie la dotarea şcolilor cu regim special;
-          Ofere mai mult acces copiilor din zona rurală la cultură, lucru care se traduce prin majorarea numărului de vizite înreprinse de copiii din zona rurală la instituţiile de cultură din Cluj-Napoca;
-          Dezvolte proiecte sociale prin care să ofere sprijin material copiilor cu probleme, precum şi proiecte care să încurajeze activităţile extracuriculare;
-          Să acopere costurile de transport;
-          Să dezvolte şcoli profesionale în zonele rurale, care să contribuie la revitalizarea unor domenii de interes, precum cele de agroturism;Cel de-al treilea candidat, care a participat la eveniment este Mircia Giurgiu şi a declarat că „nu sunt de-acord cu studii liceale de 3 ani în schimb de 4”. De asemenea, candidatul a mai declarat că:
-          Va înfiinţa o şcoală de arte şi meserii, în parteneriat cu o şcoală din Cluj-Napoca, prin care pensionarii să se implice în formarea unor profesionişti în anumite domenii. „Există deja un proiect, iar toţi cei implicaţi vor fi plătiţi.”
-          Pentru profesorii cu venituri mici va oferi mese la cantinele primăriei, tichete cadou şi locuinţe sociale;
-          „O să susţin proiectele europene cu şcolile şi sindicatele”.
Ulterior, fiecare candidat a răspuns timp de 1 minut la fiecare întrebre adresată de iniţiatori şi de cei 3 jurnalişti aflaţi la eveniment. Printre aceştia au fost: Raul Chiş, Sorin Călin şi Vlad Pintea. Comisia de iniţiatori a fost formată: Lucia Cojocaru – lider SLIPC, Raluca Dârjan – manager SLIPC şi Graţiela Angheluş – manager proiect Centrul Raţiu pentru Democraţie.

În data de 14 iunie 2012, în cadrul unei conferințe de presă, vor fi prezentate opiniile şi concluziile colectate în cadrul celor opt mese rotunde.

***
Coaliția 52 a apărut ca o nevoie urgentă de încurajare a dialogului dintre societatea civilă și autoritățile publice și de îmbunătățire a cadrului legal existent, fiind formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii 52 privind transparența decizională în administrația publică din România. Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii 52.

No comments:

Post a Comment