Thursday, May 3, 2012

Raport sinteza privind Audierea Publica Lider si Proiect pentru Cluj, 26 aprilie 2012

Download aici:
          I. Introducere
            Audierea publică este o procedură transparentă de colectare de opinii prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuţia în definirea şi adoptarea  politicilor publice de interes local şi / sau naţional.
            Audierea publică cu tema “Lider si proiect pentru Cluj", a fost organizată în data de 26.04.2012, în Aula FSEGA, ora 11:00, Cluj Napoca.
            Acest eveniment de dezbatere şi consultare publică a fost organizat de Grupul de Iniţiativă LOBBY PENTRU CLUJ, Consiliul Civic Local, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afaceriilor, Fundatia Ratiu pentru Democratie, “Actionam Responsabil”- Reteaua Sociala RSC, Televiziunea Transilvania Live! si Ziarul Faclia.
 Comisia de iniţiere a fost formată din următorii: Iosif Pop, Maria Laver si Ludmila Pop. Comisia de Experţi este formată din: Prof. Univ. Dr. Vasile Dâncu  Universitatea Bucureşti şi Babeş – Bolyai, presedinte al comisiei, Prof. Univ. Dr. Ioan Lumperdean –Facultatea de Ştiinţe Eeconomice şi Gestiunea Afacerilor, UBB, Sociolog Dr. Ana Luduşan –preşedinte LADO (filiala Cluj), jurnalistul Ilie Călian – redactor şef  Ziarul Făclia şi Florin Şomodi – membru Junior Chamber International, Cluj-Napoca.
Această audiere publică este a cincea temă abordată de grupul Lobby pentru Cluj, după precedentele:
1.    „Păstrăm medicii acasă sau îi oferim pe tavă străinilor?” 
2.    Durata studiilor în învăţământul liceal scade de la 4 la 3 ani. Creştem astfel calitatea în educaţie?“ 
3.    Putem relansa ecomomia fără susţinerea IMM-urilor şi fără crearea de noi locuri de muncă?"
4.    „Costul utilitatilor la Cluj-Napoca”
Toate aceste Audieri Publice fac parte dintr-un ciclu mai larg de consultări publice, care au ca temă principală „Costul şi Calitatea vieţii în municipiul Cluj-Napoca”.
            Scopul  urmărit al evenimentului  a fost formularea unor concluzii legate de următoarele subiecte majore expuse de către Comisia de Iniţiere, în cadrul motivaţiei:

 1. Care sunt candidaţii clujeni care, chiar dacă nu se regăsesc pe listele propuse de partidele politice, consideraţi că ar putea reprezenta un model pentru viitorul primar/ consilier local?
  1. Care sunt calităţile care v-au determinat să-i luaţi ca punct de reper? (calităţi morale, competenţe, abilităţi)

 2. Care consideraţi ca au fost criteriile în baza cărora partidele politice şi-au desemnat ordinea candidaţilor propuţi pentru viitoarele alegeri locale? Corespund criteriile partidelor politice cu viziunea dumneavoastră asupra desemnarii acestor candidaţi? Justificaţi răspunsul dumneavoastră.

 1. Sunt strategiile pe termen scurt (4 ani) suficiente pentru dezvoltarea oraşului/ comunităţii clujene? Vă rugăm să justificaţi răspunsul dumneavoastră, oferind şi soluţii alternative / viziunea proprie asupra modului în care ar trebui să proiectăm Clujul în viitor (dacă este cazul).

 1. Care sunt calităţile care, în viziunea dumneavoastră, sunt necesare primarului/ consilierului care se va îngriji de comunitatea şi dezvoltarea oraşului Cluj-Napoca?


            Alături de motivaţie, în scop de informare şi facilitare a procesului de consultare publică, au mai fost puse la dispoziţia celor interesaţi următoarele documente: procedura de desfăşurare a audierii publice, îndrumarul de redactare a opiniei / depoziţiei şi regulamentul de desfăşurare a evenimentului de audiere publică.
            Conform procedurii audierii publice, toţi cei interesaţi în a-şi expune punctele de vedere, au formulat, în prealabil, în scris, o opinie, sub forma unei depoziţii. Din totalul de 28 depoziţii scrise colectate, au fost susţinute verbal, în cadrul audierii publice propriu-zise, un număr de 17 opinii. La audierea publică au mai participat un numar de 80 persoane. De asemenea, au participat 10 jurnalişti în calitate de observatori.
            În vederea pregătirii audierii publice, iniţiatorii acesteia au întreprins următoarele:
-      au lansat Motivaţia şi Chemarea la acţiune;
-      au expediat peste 1000 invitaţii prin Chemarea la acţiune, către un spectru larg de părţi interesate;
-      au publicat anunţuri în presa locală, transmise sub forma de comunicate de presă în data de 17.04.2012
-     au desfasurat o campanie media prin partenerul media, Televiziunea Transilvania Live! constand in spoturi de chemare la actiune difuzate din ora in ora in segmentul orar 8:00 - 23:00 in perioada 15.04 – 25.04
-      au transmis Comunicat de presă şi invitaţii de participare, în calitate de observatori din partea media locală;
- au realizata prin intermediul pertenerului media, Televiziunea Transilvania Live transmisiunea in direct a audierii pentru a asigura transparenta si mediatizarea procedurii audierii.
-      au publicat pe  site, blogul grupului de iniţiativă, pe  conturile  de facebook
-      au constituit o Comisie de Experţi Independenţi, formată din: Vasile Dâncu  prof. univ. dr. în cadrul Universităţii Bucureşti şi Universităţii Babeş – Bolyai, Pesedintele comisiei, Ioan Lumperdean – prof. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Eeconomice şi Gestiunea Afacerilor, UBB, Ana Luduşan – dr. în sociologie, preşedinte LADO (filiala Cluj), Ilie Călian – redactor şef la Ziarul Făclia şi Florin Şomodi – membru Junior Chamber International, Cluj-Napoca   Membrii Comisiei de experţi au analizat toate cele 28 depoziţii scrise colectate, din care 16 au fost susţinute şi verbal, în cadrul audierii publice.
II. Cuprinsul raportului sinteză
Rolul comisiei de experţi a fost de a inventaria depoziţiile depuse şi a sintetiza problemele identificate de depozanţi, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a identifica soluţiile propuse şi a le cataloga în funcţie de importanta in ceea ce priveste profilul candidatului la alegerile locale si proiectele comunitare dorite de cetatenii din Cluj-Napoca de la noua administratie.
Depozițiile au fost semnate de simpli cetateni, oameni de afaceri, reprezentanti ai societatii civile si candidaţi la funcţii administrative în anul 2012 (Emil Aluaş şi Marius Nicoara, Aurelia Cristea).

            III. Concluzii

 1. La intrebarea :
 • Care sunt candidaţii clujeni care, chiar dacă nu se regăsesc pe listele propuse de partidele politice, consideraţi că ar putea reprezenta un model pentru viitorul primar/ consilier local?
Care sunt calităţile care v-au determinat să-i luaţi ca punct de reper?
Majoritatea depozanților, prin părerile exprimate în scris sau susținute verbal, au întărit rolul

major al primarului în rezolvarea problemelor urbei, au subliniat autoritatea si respectul detinut

de institutia primarului. Argumentul in acest sens a fost alegerea sa prin vot direct si uninominal.

In acest context, trei persoane au fost numite si incurajate sa isi foloseasca abilitatile,

cunostintele si experienta in administrarea resurselor orasului:
·         Vasile Zotic – Fac. Geografie UBB
·         Iosif Pop – Presedinte al Consiliului Civic Local
·         Marcel Ionescu –Heroiu (Absolvent al UBB si Cornell University NY, lucreaza in cadrul Bancii Mondiale)

 1. La intrebarea :
 • Care consideraţi ca au fost criteriile în baza cărora partidele politice şi-au desemnat ordinea candidaţilor propusi pentru viitoarele alegeri locale? Corespund criteriile partidelor politice cu viziunea dumneavoastră asupra desemnarii acestor candidaţi? Justificaţi răspunsul dumneavoastră.
Au fost nominalizat diferite criterii in baza carora partidele au intocmit listele de candidati precum:
 • Contributia materiala la campanie
 • Fidelitatea fata de partid, vechimea in partid
 • Popularitatea si notorietatea candidatilor
 • Experienta politica
 • Apartenenta la un grup de interese
 • Competenta si profesionalism


In general insa, criteriile partidelor nu sunt clar  cunoscute de cetateni si acestia propun un sistem transparent de nominalizare a candidatilor similar celui din Statele Unite (alegeri preliminare interne in partide). In privinta crieriilor de selectie cetatenii au indicate urmatoarele criterii minimale necesare unui candidat de calitate :

 • Buni specialisti in administratie, intelegerea sistemului administrativ
 • Cinstit, corect, intreprinzator,
 • Experienta profesionala dovedita
 • Cunostinte generale despre institutiile europene
 • Cunoasterea legislatiei din domeniul administratiei publice
 • Respectul fata de lege
 • Respectul fata de cei care au facut posibile alegerile libere in Romania
 • Respectul fata de pricipiul bunei reputatii
 • Mentalitate europeana!


 1. La intrebarea :
 • Sunt strategiile pe termen scurt (4 ani) suficiente pentru dezvoltarea oraşului/ comunităţii clujene? Vă rugăm să justificaţi răspunsul dumneavoastră, oferind şi soluţii alternative / viziunea proprie asupra modului în care ar trebui să proiectăm Clujul în viitor (dacă este cazul).
 • Majoritatea depozantilor considera ca o trategie pe termen scurt de 4 ani este insuficienta.
 • Depozantii vorbesc despre o viziune pe termen mediu si lung  de 15-30 de ani, pe care sa o urmeze orice partid sau candidat aflat la carma administratiei, indiferent de rotatia acestora.
 • Viziunea si strategia pe termen lung ar trebui formulata de grupuri inter-sectoriale de specialisti („Sfat al inteleptilor” – Gerusia): infrastructura, mediu de afaceri, educatie si cultura, asistenta sociala, sport. Exemplu Agenda 2010 elaborata in 2000 de Cancelarul Gerhard Schroeder.

 • Mai mult se vorbeste despre o separare a functiei manageriale de cea de reprezentare, orasul urmand sa fie administrat de un City Manager iar primarul ales politic sa aiba rol de reprezentare interna (intre institutii si la nivelul regiunii) si international (atragere de investitori, gestionare evenimente culturale internationale).
 • Introducerea muncii in folosul comunitatii si asigurarea nivelului ridicat al sigurantei publice
 • Preocuparea pentru incurajarea mediului de afaceri (sustinerea IMM-urilor) si crearea a 10.000 de noi locuri de munca/ an
 • Preocuparea pentru consultare reala cu cetatenii si instituirea unei proceduri minimale de consultare similara Audierii publice si vot consultativ pe marile proiecte de dezvoltare ale urbei.
 • Preocuparea pentru recunoasterea adevaratelor valori din diverse domenii de activitate, modele in societate


 1. La intrebarea :
 • Care sunt calităţile care, în viziunea dumneavoastră, sunt necesare primarului/ consilierului care se va îngriji de comunitatea şi dezvoltarea oraşului Cluj-Napoca?
 • Viziune pe termen lung. „Un lider este un negustor de sperante” (Napoleon Bonaparte)
 • Capabil sa construiasca solidaritatea comunitara in jurul unui proiect de dezvoltare durabila
 • Om de caracter: „Caracterul fara inteligenta poate mult. Inteligenta fara caracter nu valoreaza nimic” Cicero
 •  Profil moral sanatos, onestitate si bun simt, altruism, familist. Provenienta dintr-o familie onorabila care transmite din generatie in generatie valorile fundamentale ale societatii, ar putea fi o garantie in acest sens.
 • Abilitatea de a creste si dezvolta valori in jurul cabinetului in vederea continuitatii
 • Experienta dovedita in actiuni de vonluntariat siguranta intelegerii comunitatii din diverse unghiuri
 • Deschiderea spre consultarea comunitatii si a societatii civile, incurajarea democratiei participative
 • Pricepere si intelegere in a delega unele servicii sociale spre mediul ONG si mediul de afaceri
 • Incurajarea mediului de afaceri. Predictibilitatea unei evolutii a urbei pe termen lung (ar atrage investitori)
 • Cunostinte pluridisciplinare (economie, administratie, management, negociere, comunicare si relatii publice, etc)
 • Increderea in fortele proprii si in echipa cu care lucreaza
 • Experienta in colaborari internationale
 • Bun gospodar, Bun Manager, Loialiate fata de comunitate, Responsabilitatea deciziilor
 • Bun mediator, flexibilitate
 • Inteligenta si instructie
 • Implicare civica si Experienta politica
 • Prestigiu profesional si moral
 • Notorietatea
 • Sa aiba capacitatea de a recupera tinerii clujeni de valoare care studiaza in lume si sa-i implice intr-un proiect de constructie Clujul 2020 – 2030.

Comisia concluzioneaza ca orasul are nevoie de un vizionar, capabil sa puna clujenii sa gandeasca si sa munceasca in jurul unui proiect care sa transforme municipiul in urmatorii 15 ani in metropola europeana. Proiectul metropolei europene sa fie astfel gandit incat orice finantator sa doreasca sa investeasca in el. (A se vedea modelul Malmo din Suedia)  

In privinta atingerii obiectivului Audierii Publice, Comisia de Experti considera ca obiectivele audierii au fost atinse.

No comments:

Post a Comment