Monday, May 28, 2012

Masa rotunda : CLUJ-NAPOCA ORAŞUL VIITORULUI SAU UN ORAŞ DE ASISTAŢI SOCIALI? 17 mai 2012

Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 17 mai 2012
Pentru publicare imediată
                                                                 

CLUJ-NAPOCA ORAŞUL VIITORULUI SAU UN ORAŞ DE ASISTAŢI SOCIALI?


Coaliția 52 a organizat joi, 17 mai 2012, ora 18.00, la sediul Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4/19, sala 20, o masă rotundă la care au participat patru candidaţi la alegerile locale din 2012, trei reprezentanţi ai mass media locale şi reprezentanţii Coaliției 52 de la nivel local.

 

Tema mesei rotunde a fost „Costul utilităților la Cluj-Napoca” stabilită conform audierii publice cu aceeaşi temă, care a avut loc în 16 februarie 2012. Scopul mesei rotunde C52 a fost acela de a stimula dezbaterea electorală reală şi de conţinut în jurul unei probleme de interes major, prin colectarea de soluţii concrete şi argumentate. La masa rotundă au participat patru candidaţi: doi candidează la funcţia de consilier judeţean, unu la funcţia de consilier local şi unu la funcţia de primar. Aceştia şi-au prezentat platformele electorale, timp de opt minute.

Dan Horea, membru PNŢCD, a declarat că pentru reducerea costurilor la utilităţi va întreprinde urmatoarele măsuri:
-          Va depolitiza şi profesionaliza peronalul regiilor publice.
-          Va face demersurile necesare pentru utilizarea energiilor verzi, care sunt o alternativă în care nu s-a investit.
-          Va izola termic clădirile în care locuiesc persoane/ familii asistate social.
-          Va investi în panouri fotovoltaice, care împreună cu panourile solare reprezintă soluţii pentru ieftinirea utilităţilor publice. „Parcuri fotovoltaice pot fi realizate pe terasele blocurilor, pentru încălzirea apei menajere şi panouri solare pentru iluminarea parcărilor şi altor spaţii comune. Aceste proiecte ar trebuie demarate în instituţiile publice. Amortizarea investiţiilor se face între 3-5 ani. În plus vor fi create  şi locuri de muncă.”
-          „Încălzirea cu microcentrale, de cvartal este soluţia cea mai ieftină şi mai eficientă.” A declarat candidatul.
-          „Privatizarea nu este o soluţie. În schimb pot reuni furnizorii publici sub egida unei organizaţii, iar coordonarea acesteia să fie externalizată şi licitată la nivel internaţional, pentru a nu încuraja corupţia. La licitaţie ar putea şi universităţi tehnice.”
În final, Dan Horea a declarat că există mai multe soluţii, inclusiv realizarea de centrale pe cursul râurilor, toate acestea fiind de natură tehnică şi nu politică.
Un alt participant la eveniment, Ioan Avram, membru PRM, care candidează la funcţia de consilier local, a declarat că soluţiile întreprinse în mandatul dânsului vor fi:
-          Liberalizarea pieţei utilităţilor prin demonopolizarea acestora.
-          Menţinerea costurilor la nivelul existent, pentru că o diminuare nu este posibilă.
-          Vor fi reorganizate şi restructurate regiile.
-          Va organiza un colectiv de specialişti şi va face un program care va duce la reorganizarea sistemului de branşare.
-          Va elabora politici, programe şi proiecte, care să ducă la utilizarea energiilor alternative.
-          Va depune efort în ceea ce priveşte echilibrarea relaţiei furnizor-consumator, care trebuie să fie bazată pe respect.
Intervenţia lui Ioan Avram s-a închetia cu declaraţia urmatoare: „Dezvoltarea economică sustenabilă este soluţia pe termen lung, atunci când discutăm de costul utilităţilor la Cluj-Napoca”.
Un alt candidat PRM, Mihai Mureşan a menţionat că:
-          Va dezvolta pieţe care să soluţioneze disfuncţionalităţile existente, legate de utilităţi.
-          Va colabora cu operatori responsabili de finanţarea şi coordonarea furnizării utilităţilor publice.
-          Va proteja categoriile defavorizate într-o altă manieră decât cea utilizată în prezent.
-          Nu va mări taxele, ci va încerca să le diminueze, deşi soluţia pe termen lung este cea de creare a locurilor de muncă.
Reprezentantul PPMT, Alexandru Grigorie Csaba Csep, care candidează la funcţia de consilier judeţean, a declarat că „Taxele nu trebuie micşorate, pentru că muncipalitatea are nevoie de resurse. Costul energiei electrice nu este mare, în schimb cel al gazelor naturale este. Am observat că odată cu preţul utilităţilor creşte şi birocraţia. Eu nu am cunoştinţe în acest domeniu, prin urmare nu am nici păreri. În schimb, sunt preocupat de relaţia dintre etnia română şi cea maghiară. Aş găsi soluţii pentru ca cele doua să conlucreze mai bine, mai ales pentru că municipiul Cluj-Napoca este unul cultural.
Ulterior, fiecare candidat a răspuns timp de 1 minut la fiecare întrebre adresată de iniţiatori şi de cei 4 jurnalişti aflaţi la eveniment. Printre aceştia au fost: Maria Sângeorzan, Florin Danciu şi Sorin Călin. Comisia de iniţiatori a fost formată: Iosif Pop – președintele Consiliul Civic Local, Mircea Lazea – membrii Lobby pentru Cluj şi Doru Buia – membru U.G.I.R.

În data de 14 iunie 2012, în cadrul unei conferințe de presă, vor fi prezentate opiniile şi concluziile colectate în cadrul celor opt mese rotunde. 

No comments:

Post a Comment